ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (SOE65)